Hundträning ur ett drönarperspektiv

Hundträning är redan materialkrävande, måste man köpa drönare nu också? Nej, troligtvis inte, men med ett drönarperspektiv kommer man långt. Att se hunden, hela hunden, är viktigt! Man måste ta hänsyn till bland annat ras, hälsotillstånd och framförallt individen när man tränar hund. Som hundtränare kan man till exempel inte kräva att hunden ska gå perfekt fotgående om den har ont, eller att en Whippet kan tränas på samma sätt som en Border collie. Med ett drönarperspektiv på hundträningen kommer man långt, hundar tycker om att träna om de blir sedda för den de är.

Bakgrunden, där arbetet börjar

När analysen av ett visst beteende börjar, måste man inleda med att reda ut bakgrunden till beteendet, frågan man vill besvara är: varför? Att hundar kan bli förbannade om en annan hund eller människa närmar sig en öm kroppsdel är för många en självklarhet. Men att hunden inte lägger sig korrekt i lydnaden också kan bero på att den har ont glöms ofta bort. Man kan säga att hundar är som en motor, om något ligger och nöter måste man fixa det innan motorn ger full effekt igen. Att jobba med bakgrunden till ett beteende är hundträningens kärna, helst när det gäller det som vi uppfattar som problem, såsom bekymmer med hundmöte eller resursförsvar. Ett visst oönskat beteende behöver inte bero på smärta, utan kan också uppkomma från dåliga erfarenheter, inlärning, psykisk smärta eller att hunden inte fått utföra sina naturliga beteenden. Kontentan är att man kan inte träna på symtom, beteendet som hunden uppvisar, utan att reda ut orsaken först. Tränar man på symtomen kommer orsaken ligga kvar, vilket leder till att hunden inte får den välfärd den förtjänar.

Se din hund för den den är

När bakgrunden är utredd, man kanske har varit hos veterinär, hundfysioterapeut, hundpsykolog eller hundinstruktör. Hunden är nu i sin optimala form, det är nu träningen kan börja. När man tränar sin hund är det viktigt ta hänsyn till att hunden är hund, vilken eller vilka raser hunden är och i synnerhet vad hunden är för individ.

Hunden

Hunden härstammar från vargen, och det är oftast vargens naturliga beteende man utgår ifrån när man ska identifiera hundens naturliga beteende. Under domesticeringsprocessen, när vargen blev hund, har vissa beteenden varit fördelaktiga för människan och därför har man valt att avla på de individer som uttryckt dessa beteenden. Vissa beteende har förstärkts, andra har undertryckts men inga beteende har försvunnit. Hunden har ett behov av att utföra sina naturliga beteende och det är vårt ansvar att se till att de får möjlighet att göra det. Hundens naturliga beteenden kan man även dra nytta av när man tränar, till exempel genom att använda hundens jaktlust när man belönar, genom att belöna med klöv eller dra en leksak jäms med backen. Man kan också använda hundens naturliga beteenden när man ska stärka en hunds självförtroende, genom att låta den gå spår eller söka.

Rasen

Alla hundar har behov av att utföra sina naturliga beteenden, men graden av behovet skiljer sig mellan raser. Anledningen är att människan velat förstärka vissa beteende hos vissa hundar och detta har skapat hundar som är experter på speciella saker, det vi känner som raser. Rasens specialite kan man också anpassa träningen efter, till exempel när man väljer belöningar. Man kan förvänta sig att en Whippet tycker det är roligare att jaga en fluffig liten boll som dras jäms med marken, då de används i jakt på ett liknande sätt, än att hämta en pinne som kastats. Medans en Tollare eller Labrador troligtvis älskar att hämta en pinne som kastas, då de är apporterande hundar. Men bara för att man köper en Tollare, betyder det inte att man får en Tollare.

Individen

Den sista nivån av anpassning och även den viktigaste. Som nämnt ovan, bara för att man köper en viss ras är det inte säkert att man får en individ som stämmer överens med rasbeskrivningen. Att skriva om individanpassning är som att förklara vad vatten smakar, för det finns lika många individer som det finns hundar. Det viktigaste är att man hittar något som fungerar för en viss individ. Man får inte vara rädd för att testa sig fram, så länge det inte skadar någon är det ett möjligt alternativ. Hittar man inget som fungerar, kan det vara en idé att ta hjälp av en instruktör som individanpassar sin träning. En instruktör har mer utbildning, erfarenhet och ser situationen utifrån.

Samspelet mellan ägaren och hunden

Nu har vi klargjort bakgrunden till ett beteende. Vi har också djupdykt och analyserat beteendet ur hundens, rasens och individens ögon. Det sista som är att göra nu är att titta på interaktionen mellan hunden och ägaren, för jag tror på att om träningen ska ge resultat måste den fungera både för hunden och ägaren. Om ägaren inte tror på träningen kommer mästerpsykologen hunden att känna av det och den kommer inte vara lika motiverad. En annan viktig del när det gäller samspelet mellan hund och ägare, är just det, hunden är expert på att läsa människor. Skulle inte träningen fungera kan det alltså bero på att ägaren inte är 100 % med på tåget, ägaren kanske har en dålig dag eller är allmänt nere. För en lyckad träning krävs alltså både att ägaren förstår hunden för den den är och att ägaren har rätt motivation och humör.

Lycka till med din framtida träning! 

2019-03-19 17:48